تاريخ به روز رساني: 1396/2/21     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
نحوه خرید و فروش مسکن مهر به چه صورت می باشد؟


بنابر دستورالعمل اجرايي معاملات ثانويه مسكن مهر نقل و انتقال هر واحد مسكن مهر صرفا با شرط عدم بدهي معوق انتقال دهنده به بانك عامل از بابت اقساط تسهيلات دريافتي و به دولت (سازمان ملي زمين و مسكن/ شركت عمران شهرهاي جديد) از بابت اجاره عرصه و يا با تسويه بدهي هاي معوق مذكور و ساير بدهي هاي احتمالي مربوط به واحد مسكن مهر (اعم از استفاده از تنخواه سازمان ملي زمين و مسكن، شركت عمران شهرهاي جديد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي تكميل واحد و يا تسويه كامل سهم آورده به سازنده) صورت مي گيرد.
همچنين نقل و انتقال عرصه واعيان مسكن مهر ملكي (خودمالك) كه فروش اقساط قطعي يا تدريجي آن انجام گرفته باشد، متقاضيان نقل وانتقال به صورت همزمان براي تغيير نام مديون به بانك مراجعه و بانك عامل پس از انجام تشريفات قانوني و تسويه بدهي معوقه و به روز رساني اقساط نسبت به تغيير نام مديون در دفترچه فروش اقساطي اقدام كند.
بنابر اين گزارش نقل و انتقال اعيان واحدهاي مسكن مهر در اراضي دولتي (99 ساله) در مواردي كه دفترچه فروش اقساطي صادر شده استمتقاضيان نقل وانتقال براي تغيير نام مديون همزمان به بانك مراجعه و بانك پس از انجام تشريفات قانوني و تسويه بدهي معوقه وبروز رساني اقساط مراتب را به مرجع صدور معرفي نامه (اداره كل راه وشهرسازي، شركت عمران شهرجديد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي) براي جايگزيني مستاجر در قرارداد اجاره اعلام مي كند؛ پس از تغيير نام مستاجر و اعلام مراتب به بانك، بانك براي تنظيم سند رسمي انتقال اعيان و مرجع صدور معرفي نامه براي تنظيم سند رسمي اجاره عرصه متقاضيان را به دفترخانه رسمي معرفي كند.
در مواردي كه صرفا دفترچه فروش اقساطي صادر شده و سند اعيان صادر نشده است متقاضيان پس از طي تشريفات قانوني در بانك مراتب را به مرجع صدور معرفي نامه (اداره كل راه وشهرسازي، شركت عمران شهرجديد و بنياد مسكن انقلاب اسلامي) براي تنظيم و جايگزيني نام انتقال گيرنده به عنوان مستاجر جديد در قرارداد اجاره عرصه و همچنين اصلاح نام گيرنده در قرارداد پيش فروش يا صورتجلسه (برگه) تخصيص واحد وتسويه بدهي احتمالي انتقال دهنده بابت سهم آورده متقاضي به سازنده اعلام مي كند؛ پس از تغيير نام مستاجر و اعلام مراتب به بانك، بانك عامل نسبت به تغيير نام مديون و صدور دفترچه فروش اقساطي به نام گيرنده اقدام كند.
بنابر اين گزارش نقل و انتقال واحدهاي مسكن مهر نيمه تمام فاقد دفترچه فروش اقساطي و داراي قرارداد پيش فروش يا صورتجلسه (برگه) تخصيص واحد (99ساله يا خود مالك داراي ضمانت خريد) منوط بر اينكه در قرارداد پيش فروش و يا صورتجلسه تخصيص واحد نام پروژه، بلوك، طبقه و واحد تعيين و قيد شده باشد وسفت كاري آن به اتمام رسيده باشد با توجه به اينكه ممنوعيت و محدوديتي در اين مرحله وجود ندارد در صورتي كه پروژه قابليت تقسيط تسهيلات و اخذ دفترچه فروش اقساط را داشته باشد ابتدا بايد فروش اقساطي انجام سپس به طريق گفته شده در فوق عمل كرد.
همچنين در صورتي كه به هيچ عنوان قابليت فروش اقساطي وجود ندارد فرايند تغيير نام پيش خريداردر قرارداد پيش فروش و يا صورتجلسه تخصيص واحد پس از مراجعه همزمان متقاضيان نقل و انتقال به اداره كل راه وشهرسازي، شركت عمران شهرجديد و يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي صورت مي پذيرد.
در تبصره 3 «دستورالعمل اجرايي معاملات ثانويه مسكن مهر اعم از واحد هاي تمام شده و نيمه تمام» تاكيد شده است كه شخص خريدار واحد مسكن مهر(واحد هاي تمام شده و نيمه تمام) صرفا مي تواند يك واحد مسكن مهر را خريداري و تغيير نام مديون در بانك و انتقال سند اعياني را به انجام برساند. مسئوليت بررسي و نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده بانك عامل است.

برگشت

 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir