تاريخ به روز رساني: 1395/3/31     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام
 
عملکرد اداره طرح های کالبدی


گزارش وضعیت طرح های توسعه شهری استان زنجان به تفکیک شهر

تاريخ بروز رساني : 1393/08/15

رديف

نام طرح/
نام شهر

طرح های جامع مصوب
(نام طرح/سال تصویب/افق)

طرح های تفصیلی مصوب
(نام طرح/سال تصویب/افق)

طرح های جامع تفصیلی مصوب
(نام طرح/سال تصویب/افق)

طرح های توسعه شهری در دست تهیه
(نام طرح/پیشرفت فیزیکی/کارشناس طرح)1

زنجان

زنجان

طرح جامع/1384/1364

طرح تفصیلی/1398/1388

_

طرح جامع/45%/ خانم مهندس میرلو


در دست تهیه/زمان عقد قرارداد1390

_


ارمغانخانه

_

_

طرح جامع تفصیلی/1406/1391

طرح جامع تفصیلی/100%/ آقای مهندس توسلیان


نیک پی

_

_

در دست تهیه/زمان عقد قرارداد1391/02/03

طرح جامع تفصیلی/95%/ آقای مهندس توسلیان


2

ابهر

ابهر

طرح جامع/1405/1385

در دست تهیه/زمان عقد قرارداد1387

طرح جامع تفصیلی/1403/1390

طرح جامع و طرح تفصیلی/خانم مهندس ملک قصابی


صایین قلعه

_

_

طرح جامع تفصیلی/1403/1390

طرح جامع تفصیلی/100%/ خانم مهندس ملک قصابی


3

خدابنده

خدابنده

طرح جامع/1401/1389

در دست تهیه/زمان عقد قرارداد1392

_

طرح تفصیلی/30%/ خانم مهنس بیات


سجاس

_

_

طرح جامع تفصیلی/1403/1390

طرح جامع تفصیلی/100%/ آقای مهندس حیدری


گرماب

_

_

طرح جامع تفصیلی/1403/1390

طرح جامع تفصیلی/100%/ آقای مهندس حیدری


سهرورد

_

_

در دست تهیه/زمان عقد قرارداد1392/12/08

طرح جامع تفصیلی/70%/ آقای مهندس حیدری


زرین رود

_

_

در دست تهیه/زمان عقد قرارداد1392/12/10

طرح جامع تفصیلی/40%/ آقای مهندس حیدری


کرسف

_

_

ندارد

_


نوربهار

_

_

ندارد

_


4

طارم

آب بر

_

_

طرح جامع تفصیلی/1403/1390

طرح جامع تفصیلی/100%/ خانم مهندس میرلو


چورزق

_

_

در دست تهیه/زمان عقد قراداد1392/12/10

طرح جامع و تفصیلی/70%/ آقای مهندس حیدری


5

ماهنشان

ماهنشان

_

_

طرح جامع تفصیلی/1403/1390

طرح جامع تفصیلی/100%/ خانم مهندس میرلو


دندی

_

_

طرح جامع تفصیلی/1403/1390

طرح جامع تفصیلی/100%/ خانم مهندس میرلو


6

سلطانیه

ساطانیه

طرح جامع/1405/1388

دردست تهیه/زمان عقد قرارداد1390

ندارد

طرح تفصیلی/80%/ خانم مهندس ملک قصابی


7

خرمدره

خرمدره

طرح جامع/1405/1385

در دست تهیه/زمان عقد قرارداد1393

_

طرح تفصیلی/ 20%/ خانم مهندس بیات8

ایجرود

زرین آباد

_

_

طرح جامع تفصیلی/1403/1389

طرح جامع تفصیلی/100%/ آقای مهندس حیدری


حلب

_

_

طرح جامع تفصیلی/1400/1390

طرح جامع تفصیلی/100%/آقای مهندس حیدری معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir